Vlastnosti: Chrom – nikl – wolfram – molybdenová ocel ke kalení v proudu vzduchu s velkou prokalitelností. Ocel vykazuje poměrně vysokou tvrdost po kalení, zvlášť dobrou houževnatost proti
namáhání tlakem rázy a údery, velmi dobrou odolnost proti opotřebení a poměrně dobrou stálost rozměrů při tepelném zpracování. Ocel je poněkud obtížněji tvárná za tepla a vykazuje mírně stíženou obrobitelnost ve stavu žíhaném na měkko.

Použití: Na nástroje pro tváření za tepla jako jsou malá zápůstky vyžadující při vysoké tvrdosti také vysokou houževnatost, např. při tváření mat. o vysoké pevnosti. Dále je ocel vhodná pro nože u
stříhání za studena materiálů velkých tlouštěk, nože na šrot apod. a pro nejvýše namáhané nástroje pro ražení za studena. Pro lisování plastických hmot je z této oceli možné vyrábět velké tvárníky a tvárnice a tyto kalit na vzduchu.
Chemické složení: C 0,40-0,50 Si 0,10-0,40 Mn 0,15-0,45 P max 0,030 S max 0,030 Cr 1,20-1,50 Mo0,15-0,35 Ni 3,80-4,30
Teplota tváření: 1050-850 °C
Žíhání na měkko: 610-630 °C
Tvrdost v žíhaném stavu:  260 HB
Kalení: 840-870 °C
Optimální popouštěcí teplota: 160-250 °C za studena + 350-650 °C za tepla
Dosažitelná tvrdost: 42-56 HRC