Použití: Pro práci za studena: Malé až středně velké zápustky, kovadla pro těžké lisy a buchary, nože
strojních nůžek a formy pro lisování plastických hmot. Pro práci za tepla: Zápustky o pevnosti 830-
1370 MPa, nože strojních nůžek, čelisti, vložky a lisovníky při výrobě šroubů.
Chemické složení: C 0,50-0,60 Si 0,10-0,40 Mn 0,65-0,95 P max 0,030 S max 0,030 Cr 0,60-0,80 Mo 0,25-0,35 Ni 1,50-1,80 V 0,07-0,12
Teplota tváření: 1050-850 °C
Žíhání na měkko: 650-700 °C
Tvrdost v žíhaném stavu:  240 HB
Kalení: 830-870 °C
Optimální popouštěcí teplota: 160-300 °C za studena + 500-650 °C za tepla
Dosažitelná tvrdost: 32-56 HRC