Vlastnosti: Houževnatá, odolná proti tepelnému zatěžování, dobře snáší teplotní rázy, nástroje je možné chladit vodou, špatně se brousí, dobře prokaluje i ve větších rozměrech, dobrá tepelná vodivost. Pro ta nejnáročnější použití dostupná v provedení EFS a ESR (ESU).  Oproti 1.2343 dosahuje vyšší tvrdosti a o něco větší odolnosti proti popuštění.

Použití: Formy na tlakové lití lehkých kovů, části malých a středních zápustek, části forem na plasty, nože pro střihání za tepla, protlačování za tepla.

Chemické složení: C 0,4 Cr 5,1 Si 1 Mo 1,3 V 1 Si 1

Teplota tváření: 1100-900°C

Žíhání na měkko: 750-790°C

Tvrdost v žíhaném stavu:  229HB ca 770Mpa

Kalení: 1000-1050°C

Optimální popouštěcí teplota: 550-650°C

Optimální tvrdost v kaleném stavu: 54HRC

1.2344 diagramy