Vlastnosti: Houževnatá, odolná proti tepelnému zatěžování dobře snáší teplotní rázy, nástroje je možné chladit vodou, špatně se brousí, dobře prokaluje i ve větších rozměrech, dobrá tepelná vodivost. Pro ta nejnáročnější použití dostupná v provedení EFS a ESR (ESU).

Použití: Formy na tlakové lití lehkých kovů, části malých a středních zápustek, části forem na plasty, nože pro střihání za tepla, protlačování za tepla.

Chemické složení: C 0,37 Cr 5,3 Si 1 Mo 1,3 V 0,4

Teplota tváření: 1100-900°C

Žíhání na měkko: 760-780°C ochlazovat v peci

Tvrdost v žíhaném stavu:  235HB ca 791Mpa

Kalení: 1020-1050°C ochlazovat v oleji nebo na vzduchu nebo v horké lázni ca 500°C

Optimální popouštěcí teplota:550-650°C

Tvrdost v kaleném stavu: 52HRC

1.2343 diagramy