Vlastnosti: ocel vhodná k cementování, tvárná za tepla, dobrá obrobitelnost a leštitelnost

Použití: malé a střední formy pro tváření plastických hmot a pryže

Chemické složení: C 0,2 Si 0,25 Mn 1,3 Cr 1,2

Teplota tváření: 1050-850°C

Žíhání na měkko: 680-710°C

Tvrdost v žíhaném stavu:  217 HB

Cementace: 850-880°C

Mezižíhání: 620-650°C

Kalení: 810-840°C olej, horká lázeň – 180-220°C

Optimální popouštěcí teplota: 150-180°C

Dosažitelná tvrdost: 61HRC

1.2162 diagramy