Vlastnosti: obrobitelnost i v zušlechtěném stavu, odolnost proti opotřebení, leštitelnost

Použití:rámy forem pro zpracování agresivních plastů, formy pracující v potravinářském průmyslu

Chemické složení: C 0,28-0,38 Cr 15-17 Si ≤ 1 Mn ≤ 1,4 Ni≤1

Teplota tváření: 1100-800°C

Žíhání na měkko: 850-880°C

Tvrdost v žíhaném stavu:  230HB

Kalení: 1000-1050°C, olej

Optimální popouštěcí teplota: 170-190°C

Dosahované tvrdosti: 47-48 HRC

1.2085 diagramy